Sustineri teze de abilitare

Vineri 26.03.2021, ora 12.00, va avea loc sustinerea tezei de abilitare cu titlul ”Cercetari si contributii privind utilizarea ultrasunetelor in domeniul ingineriei industriale”, elaborată de Conf. dr. ing. Dan Florin Nitoi, titular la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, Facultatea de Inginerie Industriala si Robotica, Departamentul Ingineria Calitatii si Tehnologii Industriale. Sustinerea online se va desfasura pe canalul de Teams "SD IIR Rapoarte si Examene". Detalii puteti gasi aici.

Metodologie privind organizarea si desfasurarea sustinerii tezei de abilitare in sistem online

Regulament privind abilitarea si acordarea calitatii de conducator de doctorat in UPB

Metodologie Admitere UPB

Locuri admitere

Conducatorii de doctorat

Proba de concurs


HCA2020

ORDIN nr. 5.229/17.08.2020

Metodologie privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la doctorat in sistem onnline

Metodologie privind organizarea si desfasurarea sustinerii tezelor de doctorat in sistem online

Metodologie privind organizarea si desfasurarea sustinerii tezei de abilitare in sistem online


Regulamentul privind abilitatrea și acordarea calității de Conducător de doctorat la UPB

Algoritmul procesului de abilitare pentru conducerea de doctorat

Fișă de îndeplinire a standardelor suplimentare

CERERE-TIP pentru susţinerea tezei de abilitare

Propunerea comisiei pentru susținerea tezei de abilitare