Viziunea asupra dezvoltării Facultăţii de Inginerie Industrială și Robotică, are în centru imaginea unei comunități care promovează o cultură organizațională bazată pe meritocrație, echilibru, transparență, onestitate, respect şi recunoaştere, care promovează și susține excelența, care integrează educaţia și cercetarea, care pregătește ingineri având cariere de succes, totul într-o atmosferă de armonie şi colegialitate, un model privind crearea și dezvoltarea cunoaşterii, dar și aplicarea acesteia în practică, un exemplu de bune practici pentru orice altă facultate de profil din ţară, un referenţial pentru reţeaua academică şi ştiinţifică naţională din domeniu, o interfaţă inteligentă între mediul academic şi cel socio-economic, o comunitate atentă la proprii studenți, dar și la părinţi sau parteneri industriali.