Competiții deschise: Proiecte de mobilitate pentru cercetători cu experienţă/tineri cercetători din diaspora

În cadrul Programului 1, Subprogramul 1.1. Resurse Umane au fost lansate competițiile pentru:

 • Proiecte de mobilitate pentru cercetători cu experienţă din diaspora (MCD);
 • Proiecte de mobilitate pentru tineri cercetători din diaspora (MCT).

Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanţare este 20 noiembrie 2017, ora 16.00 .

Pachetele de informații sunt disponibile la adresele:

MCD: https://uefiscdi.ro/proiecte- de-mobilitate-pentru- cercetatori-cu-experienta-din- diaspora

MCT: https://uefiscdi.ro/proiecte- de-mobilitate-pentru-tineri- cercetatori-din-diaspora

Persoană de contact UEFISCDI:
Daniela Mihai
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon: +40 21 308 05 62

Apel ERA-Net Smart Grids Plus

A fost lansat cel de-al 3-lea apel al iniţiativei ERA-NET Smart Grids Plus , definit în contextul unei viziuni care urmăreşte crearea unui sistem de energie electrică care să integreze energia regenerabilă şi să permită tehnologii flexibile de consum şi producție. Scopul acestui apel este de a sprijini cercetarea şi dezvoltarea tehnologiilor, a modelelor de piaţă şi de a încuraja colaborarea transnaţională în domeniul reţelelor inteligente.

Apelul este finanţat din fondurile naționale ale ţărilor/regiunilor participante care sprijină implicarea în proiecte comune de cercetare. Organizaţiile care aplică pentru finanţare trebuie să fie eligibile conform regulilor naţionale de finanţare ale ţărilor din care fac parte. Pot participa parteneri de tipul: companii (IMM-uri, întreprinderi mari), organizaţii de cercetare (institute de cercetare, universităţi etc.).

Propunerile de proiect trebuie sa aibă caracter transnaţional şi să cuprindă în consorţiu cel puţin două instituţii partenere diferite din cel puţin două ţări participante la initiaţivă .

Proiectele vor fi finanțate pe o perioadă de maxim 3 ani.

Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanţare este 14 noiembrie 2017, ora 14:00 CEST .

Detalii despre apel sunt disponibile la adresa: https://uefiscdi.ro/era-net- smart-grids-plus.

16.09.2016

Bursa Tânărului Cercetător

Un nou apel pentru Bursa Tânărului Cercetător a fost deschis. Apelul se adresează absolvenților de liceu, promoția 2016, cu rezultate excelente, obținute la olimpiade internaționale sau în competiții internaționale/globale de inovare (premii I, II, III/ medalii de aur, argint, bronz), în ultimii doi ani de liceu, în vederea pregătirii într-o instituție de învățământ superior din România pentru dezvoltarea unei cariere științifice.

Pachetul de informații este disponibil la adresa:
http://uefiscdi.gov.ro/ articole/4462/Bursa-Tanarului- Cercetator--Competitia-2016. html

Cererile de acordare a bursei se depun on-line, în platforma http://www.uefiscdi-direct.ro

Termenul limită pentru depunerea cererilor de acordare a burselor este 01.11.2016, ora 16:00 .

Persoană de contact:
Gabriela CHIRIC
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon: 021/308.05.63

Rezultate finale competiție 2016 „Bridge Grant” – Transfer de cunoaștere la agentul economic

Rezultatele finale pentru competiția 2016 „Bridge Grant” - Transfer de cunoaștere la agentul economic sunt disponibile la adresa: http://uefiscdi.gov.ro/ articole/4680/Rezultate- finale.html

Prin intermediul acestui instrument de finanțare se urmărește creșterea performanței și competitivității agenților economici prin utilizarea expertizei existente în universități în vederea asimilării, dezvoltării, îmbunătățirii și optimizării tehnologiilor moderne achiziționate de către agenții economici.

Persoană de contact:
Nicoleta DUMITRACHE
E-mail: nicoleta.dumitrache@uefiscdi. ro
Telefon: 021/302.38.86

3. Premiem excelența – Premierea participării la Orizont 2020

În vederea creșterii capacității instituționale a organizațiilor de cercetare din România ce implementează proiecte finanțate prin Programul Cadru al Comisiei Europene (CE) - Orizont 2020 a fost dezvoltat instrumentul de finanțare ”Premierea participării la Orizont 2020” . Programul vizează competițiile 2014-2016, dar urmărește în același timp și stimularea generală a participării organizațiilor de cercetare din țara noastră la acest program.

Pachetul de informații este disponibil la:
http://uefiscdi.gov.ro/ articole/4440/Premierea- participarii-la-Orizont2020. html

Persoană de contact:
Mihaela MANOLE
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon: 021/302.38.63

Consultare pan-europeană în stabilirea Agendei de Cercetare şi Inovare a Uniunii Europene pentru următorii ani

Vă invităm să vă implicaţi direct într-o consultare pan-europeană menită să dea forţă vocii cetăţenilor în stabilirea Agendei de Cercetare şi Inovare a Uniunii Europene pentru următorii ani. Rezultatele consultării Cercetare pentru societate vor începe să influenţeze programele cadru pentru cercetare începând chiar cu ciclul actual (Orizont 2020).

CIMULACT (Citizen and Multi-Actor Consultation on Horizon 2020) este un proiect european în care sunt implicate organizaţii din 30 de state, inclusiv România. Scopul său este de a contribui la definirea agendei de cercetare europene printr-un proces de consultare cu participare largă. Cetăţeni şi experţi, printre care vă puteţi număra şi dumneavoastră, determină împreună căile prin care cercetarea şi inovarea pot ajunge să satisfacă nevoile reale ale cetăţenilor.

Puteţi lua parte la consultare accesând link-ul: http://consultation.cimulact. eu/Default.aspx?country=RO.

Acordaţi 20-25 de minute din timpul dumneavoastră agendei europene pentru cercetare şi inovare!

Programe Fulbright

Comisia Fulbright Româno-Americană anunță competiția anuală pentru:

 • The Fulbright Senior Postdoctoral Program For Visiting Scholars 2017-2018 adresat profesorilor, cercetătorilor care au titlul de doctor sau echivalent. Granturile se acordă pentru efectuarea unor cercetări sau predare în universitățile din U.S.
  Detalii privind modul de depunere a aplicațiilor sunt disponibile la:
  http://www.fulbright.ro/news/ 325-the-fulbright-senior- postdoctoral-program-2017-2018

  Termn limită depunere aplicații: 17 octombrie 2016

 • The Fulbright-RAF Scholar Award For The Academic Year 2017-2018 Scholar Award in the field of Entrepreneurship & Product Development
  vizează reprezentanți ai comunității academice din România care activează în universități și facultăți tehnice și doresc să beneficieze de o bursă la Universitatea din Rochester – AIN Center for Entrepreneurship.
  Apelul este prezentat în detaliu la:
  http://www.fulbright.ro/news/ 680-the-fulbright-raf-scholar- award-2017-2018

  Termn limită depunere aplicații: 31 octombrie 2016