Secțiune 06.01 PROCESE, ECHIPAMENTE ȘI TEHNOLOGII DE FABRICARE 

            Cercetări privind realizarea unui sistem inovativ de depozitare adaptiva pentru bord autoturism romanesc

            Stabilirea regimurilor de prelucrare prin utilizarea programelor specializate

            Proiectarea, realizarea si comanda computerizata a unei prese pneumatice

 

Secțiunea 06.02 INGINERIE ECONOMICĂ ȘI MANAGEMENTUL PRODUCŢIEI

            Studiu privind reducerea nivelului de zgomot in sistemele de admisie ale autoturismelor

            Alcătuirea unei baze de date pentru regăsirea furnizorilor si ambalajelor pieselor gamei m0

            Crearea de indicatori  și analiza consumului în raport cu bugetul alocat

            Integrarea pe piața românească a sistemelor flexibile modularizate de prelucrare a tablelor

 

Secțiunea 06.04 INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL DEZVOLTĂRII DE PROIECTE ȘI PROCESE INOVATIVE

            Recherche sur la conception d’un systeme d’organisation de l’espace du coffre

            Studiu privind dezvoltarea unui suport de pahare giroscopic și termoreglabil pentru autovehicule

            Le pare-soleil multifonctionnel

            Cercetări privind realizarea unui sistem inovativ compozit pentru deplasare citadină

            Cercetări privind realizarea de construcţii compozite cu aplicaţii utilitar sociale

            Proiectarea unui sistem de antrenare electric în ansamblul fuzetă-butuc a autovehiculului

           Alimentarea unui autovehicul electric dintr-o sursă alternativă

 

Secțiunea 06.06 CONCEPTION INTÉGRÉE DES SYSTÉMES TECHNOLOGIQUES

           Studiul de analiza valorii produsului schimbator de cale ferata S 60-300-1/9 Af

           Algoritm matlab pentru modelarea și analiza structurilor materialelor armate cu fibre

           Studiu privind aplicarea conceptului lean în creşterea performanţei industriale 

           Pre-dimensionnement dynamique d’un mecanisme de reduction pour une machine d’equilibrage

           Studiu privind aplicarea excelentei operationale în cadrul companiei VOESTALPINE VAE APCAROM SA

           Simularea comportării materialelor prin studii de dinamică explicită

           Optimizarea fluxurilor de producţie pentru reducerea pierderilor

           Modèle dynamique pour les fréquences de defaut des multiplicateurs de vitesse dans les centrales éoliennes

 

Secțiunea 06.07 ECHIPAMENTE PENTRU TERAPII DE RECUPERARE

           Monitorizarea refacerii simetriei laterale şi funcţionale prin metoda tensiomiografică pe parcursul recuperării posttraumatice

           Protezarea membrului superior la persoanele cu amputaţie de braţ

           Studiu privind asigurarea stării de bine a persoanelor cu dizabilităţi. Normalitate versus dizabilitate

           Studiu privind accesibilizarea spaţiilor publice pentru persoanele cu dizabilităţi

           Masurarea unghiului de deplasare a unui implant metalic folosit la o pacienta cu scolioza congenitala

           Materiale utilizate in fabricația implanturilor dentare

           Cinetica, fractali si reologie vasculara in sistemul circulator uman

 

Secțiunea 06.08 CONCEPȚIE ȘI MANAGEMENT ÎN PRODUCTICĂ

           Diminuarea costurilor de productie prin optimizarea fluxurilor si eliminarea secventelor fara valoare adaugata

           Technical and economical analysis about the implementation of the robots in manufacturing process

           Analiza creșterii performanțelor unei linii de producție în flux

           Optimizarea sistemului de apovizionare a posturilor de lucru utilizand conceptul de picking si vehicule ghidate automat

           Mangementul riscurilor financiare in productia si distibutia de energie electrica

           

Secțiunea 06.09 LEAN ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII ÎN PRODUCTICĂ

           Automatizarea fluxurilor logistice cu agv la dacia

           Integrarea scaunului pentru copil în bancheta din spate a unei mașini

           Studiu privind influenţa parametrilor de aşchiere asupra abaterilor de formă a danturilor evolventice

           Implementation of day running lights system in old cars without changing the headlights

           Managementul performanței mijloacelor de producție și analiza creșterii randamentului

           Îmbunătățirea posturilor de lucru din cadrul liniei de asamblare motor h4 din punct de vedere ergonomic

           Influența parametrilor de sudură asupra calității produselor de tip caroserie auto

              

Secțiunea 06.10 LOGISTICA INDUSTRIALA

          Conveioare pentru palete integrate in fluxuri logistice

          Simularea fluxurilor logistice utilizând aplicații software

          Cercetări privind modernizarea sistemului de acţionare şi comandă a platformei logistice fms 350

          Sisteme de depozitare pe vericală a automobilelor

 

Secțiunea 06.11 SISTEME LOGISTICE INDUSTRIALE

          Realizarea unei aplicații de tip erp pentru firme mici

          Monitorizarea de la distanta a bunurilor utilizând coduri de bare si server scada

          Cercetări privind realizarea programelor pentru interfeţele om maşină - hmi

          Dezvoltarea aplicaţiilor pentru comanda şi controlul platformei pneumatice în mod ciclic

          Cercetari privind achizitia datelor de la senzorii de temperatura si presiune

 

Secțiunea 06.12 ROBOTICA ÎN INDUSTRIE ȘI SEVICII

          Parametrizarea fișierelor de comandă numerică pentru prelucrarea unor repere din construcția roboților industriali

          Studii si experimentări privind realizarea unui sistem robotizat cu acționări paralele prin cablu pentru achiziționarea de imagini panoramice și de detaliu

          Studiu de fundamentare conceptuală și funcțională a unei drone multirotor pentru aplicații de securizare perimetrală

          Studiu de fundamentare a conceptului "Internet of Things"

          Proceduri de evaluare experimentală cu Laser Traker A parametrilor de performanța  pentru RI Kawasaki FS10E

          Realizarea practicǎ a unui robot mobil pentru inspecţie cu controller Arduino

          Realizarea practică a unui robot mobil cu șenile comandat prin controler arduino și dispozitiv de comunicație cu sistem de operare android

          Realizarea practica, programarea si comanda unui robot de tip scara cu structura de tip lant cinematic inchis comandabil direct prin pc

 

Secțiunea 06.13 CONCEPȚIA ȘI EXPLOATAREA SISTEMELOR DE PRODUCȚIE ROBOTIZATE  

          Programarea robotului Kawasaki FS10E pentru realizarea unei aplicatii de debavurare a reperelor din plastic

          Realizarea unei aplicații demonstrative de paletizare a obiectelor de tip corp prismatic și programarea prin instruire a robotului industrial irb120

          Realizarea unei aplicaţii demonstrative de generare a unor logo-uri utilizând obiecte inscripţionate cu litere şi programarea robotului industrial irb120

          Realizarea unei aplicatii demonstrative de simularea a unui joc de dame utilizand programarea prin instruire a robotului industrial irb120

          Axa de rotatie integrată cu cuplare magnetică destinată acționării roboților și manipulatoarelor pentru operare în vid înalt și ultra înalt

          Sistem de vedere artificial bidimensionala pentru recunoasterea formei, culorii si identificarea pozitiei si orientarii pieserlor pe conveior

          Realizarea practică a unei celule flexibile de asamblare – montaj automatizat cu robot abb irb140 și sisteme de vedere artificială pentru recunoașterea formei obiectelor asamblate. 

          Dezvoltarea unei aplicații software de comanda și programare pentru robotul jel

 

Secțiunea 06.14 PROIECTARE, MODELARE-SIMULARE ȘI INGINERIE ASISTATĂ ÎN ROBOTICĂ     

          Programarea și simularea off-line a unei aplicații robotizate de depunere adezivi pentru repere din industria auto

          Programarea si simularea offline a unei celule de paletizare a foilor de sticla de dimensiuni mari utilizand mediile de lucru simatic step7 si abb robotstudio

          Simularea off-line a unei celule robotizate pentru etansarea caroseriilor auto

          Sinteza cad, programarea și simularea offline a unei celule robotizate pentru prelucrarea sticlei utilizand mediul software process simulate

          Studiu de caz pentru parametrizarea sincrona cad/cae/plm

          Aplicații de dinamica fluidelor pentru turbine eoliene

          Studiu de dinamică explicită cu ansys workbench

          Prototipul virtual si simularea unei celule de reparare paleti integrand un robot industrial.

 

Secțiunea 06.15 MAŞINI UNELTE ŞI SISTEME DE PRODUCŢIE

        Sisteme de gravat cu laser

           Realizarea unui prototip pentru testarea comenzilor și preciziei la acționarea motoarelor electrice sincrone de curent aternativ

           Proiectarea si optimizarea preselor mecanice

           Determinarea parametrilor dinamici ai arborilor principali pe baza functiei de transfer

           Analiza structurală a unui strung cu trei axe cnc

           Controlul calitatii prin scanare 3d

           Sisteme conexe pentru masini unelte. Mentinerea temperaturii  optime de lucru.

           Crash simulation using ansys explicit dynamics

Secțiunea 06.16 MANAGEMENTUL ȘI INGINERIA REȚELELOR COLABORATIVE

         Proiectare și optimizare a unei statii mobile de observare si recunoastere telecomandata

            Coeziunea grupurilor intr-o companie

            Sisteme cad – cae utilizate la proiectarea reperelor obținute prin injecție

            Calculul analitic şi numeric pentru o structură industrială metalică mobilă din cadrul unei hale de producţie

            Sisteme de transport in logistica industriala

              

Secțiunea 06.17 TEHNOLOGII ȘI SISTEME POLIGRAFICE

         Soluţii constructive ale maşinilor de tipărit offset în coli şi influenţa lor asupra calităţii imprimării

            Integrarea operației de etichetare ink-jet în linia automată de producție a revistelor/cărților broșate

            Necesitatea innoirii echipamentelor de imprimare digitala si evaluarea performantelor

            Implementarea standardelor PDF X - Managementul de culoare pentru procesul de tipărire

            Managementul de culoare la Mașinile de tipar ofset plane

            Tiparul ofset - factori de influență a calității produselor tipărite

            Strategii de prelucrare utilizând comenzi numerice

Secțiunea 06.18 CONTROLUL PROCESELOR DE TIPAR

          Methods for improving process control and correction in flexographic printing

             Impactul vizual si constructiv asupra ambalajului pentru produse lichide

             Tratarea neconformităților în packaging

             Real time quality control of the heatset offset printing process

             Analiza aspectului cărților ȋn scoarță realizate prin diferite tehnologii

              

Secțiunea 06.19 SUDARE ŞI PROCEDEE CONEXE SUDĂRII

          Cercetări privind dependenţa dintre pendularea electromagnetică a arcului electric şi calitatea unor straturi placate obţinute prin procedeul de sudare mag

             Influenţa modului de depunere a straturilor asupra calității produselor placate

             Sisteme robotizate adaptive pentru sudare

             Cercetări experimentale privind influența ordinii de depunere a cordoanelor de sudură

             Sudarea electrica in puncte studiu de caz

             Cercetari privindoptimizarea reconditionarii prin sudare

             Vergele invelite pentru brazare tip viag25snsipr

             Considerente tehnico-economice privind sudarea subacvatica

Secțiunea 06.20 PROPRIETĂŢILE ŞI ÎNCERCĂRILE MATERIALELOR

          Neuniformitatea deformatiilor la prelucrarea prin deformare plastica

             Studiu privind stabilirea fortei de tragere la trefilare pentru fire ultrasubtir

             Studiul microstructurii artefactelor sudate

             Aparat de incercare la tractiune a microfirelor

             Materiale cu proprietati fonoabsorbante realizate din deseuri

             Mănuși inteligente pentru surdomuți

             Pielea artificială care se repară singură-un material-minune pentru medicina viitorului

             Materialul plastic regenerabil cu aplicații în industria aerospațială

Secțiunea 06.21 PROCESE DE FABRICARE

          Realizarea pieselor din industria aerospațială prin tehnica imprimării 3d

             Motoare ceramice

             Materiale, tehnici de obtinere si metode de autentificare a monedelor

             Efectul retopirii cu laser asupra microstructurii otelurilor pentru centrale nucleare

             STUDIOUL 3D

             Construcția aeronavelor cu metamorfoza 3D a formei aripilor

             Fabricarea ghinturilor

             Turnarea în forme volatile

Secțiunea 06.22 INGINERIA CALITĂŢII

          Calitatea în proiectare. Proiectarea reperului "carcasa lagăr" din punct de vedere structural şi termal

             Recilarea creativa a ambalajelor

             Modele de comunicare în administrația publică

             Studiu comparativ asupra barierelor de comunicare în mediul universitar

             Demersuri de îmbunătăţire a ariei de pregătire a matriţelor pentru vulcanizare anvelope

             Evaluarea performanței bazată pe indicatori cheie

             Orientarea catre client in domeniul serviciilor de telefonie / internet

             Identificarea și gestionarea acțiunilor preventive si corective pentru reducerea scrap-urilor

Secțiunea 06.23 INGINERIA SECURITĂŢII ÎN INDUSTRIE

          Factori care influenţează muncitorii într-o fabrică de medicamente

             Poluarea mediului

             Intoxicații profesionale în cadrul unei vopsitorii

             Factorii de risc din cadrul centralelelor nucleare

             Evaluarea riscurilor de accidentare pentru lucrări cu sprijinirea malurilor

             Identificarea riscurilor de accidentare și stabilirea măsurilor de prevenire pentru o companie din domeniul transporturilor feroviare

             Cercetare a evenimentului produs în data de 29.03.2016 din care a rezultat vătămarea plt. C. Marius

             Auditul securitatii si sanatatii in munca si evaluarea riscurilor in cadrul: s.c. instal fix s.r.l.

Secțiunea 06.24 REZISTENŢA MATERIALELOR

          Studiu comparativ al comportamentului la încovoiere pură al unor variante constructive de îmbinări între panouri sandwich

             Determinarea frecvenţelor de rezonanţă ale microgrinzilor mems cu geometrie complexă prin calcul analitic şi numeric

             Studiul influenţei unor defecte de tip gol în adeziv asupra rezistenţei îmbinărilor prin lipire cu adezivi structurali

             Determinarea constantelor elastice ale lagărelor sistemului rotor-kit bently nevada

             Studiul influenţei variaţiilor de temperatură asupra microgrinzilor mems bicomponente

             Analiza termo-elastică pentru o supapă din sistemul de distribuție al unui mas

              

Secțiunea 06.25 MECANISME ŞI ROBOŢI

          Implementarea robotilor industriali

             Modelarea şi simularea mecanismelor cu camă de rotaţie şi tachet de translaţie

             Analiza cinematică a mecanismelor cu bare

             Analiza structural-cinematică şi modelarea mecanismului fitch

             Analiza structural-cinematică şi modelarea unei macarale   portante

             Influența deformațiilor elastice ale elementelor cinematice asupra precizei de poziționare in lanțul de tip rrr

             Roboți subacvatici

             Sisteme robotizate utilizate de diagnoză și intervenție