Proces Verbal al Comisiei

Programul Sesiunii de Comunicări Științifice Studențești

Lucrările premiate

Premiul I

Studiul prin simulare la impact a comportării materialelor metalice
Student: PINTILIE Daniela, anul II master CIST; Facultatea IMST
Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Cristina PUPĂZĂ, Departamentul MSP
Autor corespondent: PINTILIE Daniela

Studiu privind terapia miscării exprimată prin joc la copilul cu autism
Student: Daniela PREUTEASA (IVAN), anul I master ECHITERA
Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Cristina MOHORA, Departamentul MSP
Autor corespondent: Daniela PREUTEASA (IVAN)

 

Premiul II

Reducerea costurilor în cadrul procesului de debitare la capul forjat al acului
de macaz
Student: Răzvan CÎRSTEA, anul II master CIST, Facultatea IMST
Conducător ştiinţific: Prof. dr. ing. Cristina MOHORA, Departamentul MSP
Autor corespondent: Răzvan CÎRSTEA

Utilizarea TMG (tensiomiografiei) în scopul monitorizării refacerii simetriei
laterale şi funcţionale pe parcursul recuperării postraumatice
Student: Amalia Angela OUATU, anul II master ECHITERA; Facultatea IMST
Conducător ştiinţific: Cercet. Şt. Gr. I, Dr. ing. Dan BOBOC, Departamentul MSP
Autor corespondent: Amalia Angela OUATU

 Premiul III

Determinarea stării de tensiuni şi deformaţii în asamblul roată- şină
Studenţi: Elena DOBROIU, Ion Cristian ISPAS, Cristinel-Florentin POPINĂ,
Ionuţ ZAINESCU, anul I master CIST; Facultatea IMST
Conducător ştiinţific: Prof. dr. ing. Cristina PUPĂZĂ, Departamentul MSP
Autor corespondent: Elena DOBROIU 

Echipamente asistive utilizate în traumatismele vertebro-medulare
Student: Marga VĂCARU, anul I master ECHITERA; Facultatea IMST
Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Cristina MOHORA, Departamentul MSP
Autor correspondent: Marga VĂCARU 

Mentiune

Cercetări privind analiza valorii asupra macazului de cale S 60E1-300-1/9 Af
Student: Vera Daniela Florea (TUDORACHE), anul II master CIST
Conducător ştiinţific: Conf. dr. ing. Sorin Mihai CROITORU, Departamentul MSP
Autor corespondent: Vera Daniela Florea (TUDORACHE)

Studiu de caz privind aplicarea conceptului Lean în vânzări
Student: Daniela-Liliana GHEORGHIŢĂ (DON), anul II master CIST; IMST
Conducător ştiinţific: Prof. dr. ing. Cristina MOHORA, Departamentul MSP
Autor corespondent: Daniela-Liliana GHEORGHIŢĂ (DON)

 
 

 

 

 

 

 

 

P1080230       P1080231