06.26 DESIGNUL ŞI COMPETITIVITATEA SISTEMELOR MECANICE MOBILE

Premiul I - 49. Tutorial privind modelarea geometrică a unui ansambl „rotulă-bieletă" cu ajutorul programului de proiectare Solidworks
Student: Cristian ENOIU anul I CPSM, Facultatea IMST
Conducător ştiinţifi: Conf. Dr. Ing. Iulian Alexandru TABARA

Premiul II - 20. Modele pentru pedipulatoare monomobile
Studenţi: DRAGNE M. Vasilică, CIOAGĂ Gh. Petrică-Bogdan, Fac. IMST, anul I,
MSSMM;
Conducători ştiinţifici: Prof.dr.ing. Adriana COMĂNESCU, Şl.dr.ing.Ileana
Dugăeşescu, Departamentul TMR

Premiul II - 22. Soluţii structurale pentru un pedipulator bimobil
Studenţi: POLENA E.Alexandra-Silvia, CIOCAN D. Mihai-Dragoş, Fac. IMST, anul II,
IMST;
Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Adriana COMĂNESCU, Departamentul TMR

Premiul III - 19. Caracteristici ale unor sisteme mecanice din construcţia autospecialelor
Studenţi: GHERGHE V. Daniel, CREAC I. Marinela, Fac. IMST, anul II, MSSMM;
Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Adriana COMĂNESCU, Departamentul TMR

Premiul III - 39. Analiza structural-cinematică şi modelarea unui pedipulator
Student: Mihaela DUMITRAŞCU (CHIŞAMERA), anul II, MSSMM, Facultatea IMST
Conducător ştiinţific: Şl.dr.ing. Ileana DUGĂEŞESCU, Departamentul TMR

Mențiune - 36. Prezentarea unui sistem expert în domeniul monitorizării poluării provocate de
traficul auto şi de exploatările industriale
Student: Gabriela Graţiela DRAGOMIR (CÎRSTEA) anul I MASTER CPSM, Facultatea IMST.
Conducător ştiinţific: Conf.dr.ing. Marin NEACŞA, Departamentul TMR

Mențiune - 37. Accesarea fondurilor europene pentru Cercetare, Dezvoltare, Inovare
Studenţi: Roman MURZAC, Georgiana SOLOMON, Andrada PRIOTEASA, anul II MASTER IMST, Facultatea IMST.
Conducător ştiinţific: S.l.dr.ing. Viorel VULTURESCU, Departamentul TMR

 

49. Tutorial privind modelarea geometrică a unui ansambl „rotulă-bieletă” cu ajutorul programului de proiectare Solidworks

Student: Cristian ENOIU anul I CPSM, Facultatea IMST

Conducător ştiinţifi: Conf. Dr. Ing. Iulian Alexandru TABARA