Documentele necesare înmatriculării în cadrul Sesiunii I – Admitere anticipată

 • Certificat de naștere – copie si in original pentru conformitate;
 • Carte de identitate - copie si in original pentru conformitate;
 • Diploma de Bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta- original;
 • Foaie matricolă/Adeverință – în original;
 • Dovadă plată înscriere -copie;
 • Cerere de înscriere –original cu semnatura. Cererea pe care ati incarcat-o în platforma de admitere.
 • Declarație pe propria răspundere -original cu semnatura. Cererea pe care ati incarcat-o în platforma de admitere.
 • Rezultate activități suplimentare – în original pentru conformitate cu cele încarcate în platforma de admitere în etapa de înscriere.
   • Două scrisori de recomandare din partea cadrelor didactice titulare la disciplinele de concurs pe care le-ți ales pentru concurs;
   • Diplome concursuri școlare (orice fel de concurs) inclusiv diplome de participare;
   • Activități de voluntariat – diplome/adeverințe etc.
 • Adeverință medicală - original;
 • 3 fotografii color – dimensiune 3x4 cm;
 • Dovada achitării taxei de înmatriculare-original;
 • Dosar plic.