2021

HS222/22.07.2021 - Concediul legal al cadrelor didactice titulare si personalul didactic auxiliar din UPB pentru anul universitar 2021 - 2022

HS221/22.07.2021 - Metodologia privind organizarea si desfasurarea admiterii la programele postdoctorale de cercetare avansata din UPB

HS220/22.07.2021 - Regulamentul de acordare a burselor si a altor forme de sprijin material pentru studentii de la UPB

HS219/22.07.2021 - Instructiunile privind evidenta cadrelor didactice si a activitatilor procesului de invatamant pentru anul universitar 2021-2022

HS218/22.07.2021 - Metodologia de mentinere a calitatii de titular in anul universitar 2021 -2022 a cadrelor didactice, la implinirea varstei de 65 de ani

HS217/22.07.2021 - Metodologia privind acordarea gradatiei de merit in UPB pentru anul universitar 2021-2022

HS216/22.07.2021 - Structura anului universitar 2021-2022 pentru invatamantul universitar de licenta, masterat si doctorat

HS215/22.07.2021 - Sistemul de taxe in Universitatea Politehnica din Bucuresti pentru anul universitar 2021-2022

HS198/18.05.2021 - Regulament de organizare si desfasurare a examenelor de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2020-2021

HS180/26.03.2021 - Regulament privind organizarea si desfasurarea examenelor de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2020-2021
- Anexa Regulament privint organizarea si desfasurarea examenelor de finalizare a studiilor

HS179/26.03.2021 - Regulament privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la invatamantul universitar de licenta pentru anul universitar 2021-2022
- Anexa Regulament privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la licenta

HS178/26.03.2021 - Regulament privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la invatamantul universitar de masterat pentru anul universitar 2021-2022
- Anexa Regulament privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la masterat

HS177/26.03.2021 - Metodologia privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la doctorat pentru anul universitar 2021-2022
- Anexa Metodologie privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la doctorat

HS173/25.03.2021 - Desfășurarea activităților didactice în sistem exclusiv on-line

HS163/17.02.2021 - Regulamentul de organizare si functionare a Clubului Sportiv Universitar Stiinta din Bucuresti

HS162/17.02.2021 - Regulamentrul de organizare si functionare a Biroului ERASMUS+

HS161/17.02.2021 - Metodologia privind organizarea studiilor de licență, masterat și doctorat în semestrul II al anului universitar 2020-2021

HS160/17.02.2021 - Aprobarea comisiilor pentru ocuparea prin concurs pe perioada determinata a posturilor didactice din semestrul II, an universitar 2020-2021

HS159/17.02.2021 - Validarea rezultatelor concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioada nedeterminata, semestrul 1, an universitar 2020-2021

HS158/10.02.2021 - Validarea programelor/domeniilor de studii universitare de licenta/masterat aflate in lichidare si care nu vor mai face parte din oferta educationala a Universitatii Politehnica din Bucuresti

HS157/10.02.2021 - Validarea alegerilor partiale, desfasurate la Departamentul de Sisteme Electroenergetice din cadrul Facultatii de Energetica

HS156/10.02.2021 - Aprobarea solicitarii dnei. Prof. Simona HALUNGA sa efectueze activitati didactice la Universitatea Maritima Constanta

HS155/10.02.2021 - Aprobarea solicitarii dlui. Conf. Mircea RADUCANU sa efectueze activitati didactice la Universitatea Maritima Constanta

HS154/10.02.2021 - Aprobarea solicitarii dlui. Prof. Octavian FRATU sa efectueze activitati didactice la Universitatea Maritima Constanta

HS153/10.02.2021 - Taxele pentru studentii repetenti incepand cu anul universitar 2021-2022

HS152/20.01.2021 - Regulamentul privind organizarea si desfasurarea examenelor de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2019-2020

HS151/04.01.2021 - Componenta Consiliului Calitatii

HS150/04.01.2021 - Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii

HS149/04.01.2021 - Regulamentul de functionare a Consiliului Calitatii

HS148/04.01.2021 - Regulamentul privind Sistemul de Management al Calitatii in Universitatea Politehnica din Bucuresti

HS147/04.01.2021 - Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei de Evaluare si Asigurarea Calitatii

HS146/04.01.2021 - Regulamentul de organizare si functionare al Serviciului Calitate

HS145/04.01.2021 - Manualul Calitatii

HS144/04.01.2021 - Organizarea sesiunii de examene din semestrul I, anul universitar 2020-2021

HS143/04.01.2021 - Desfasurarea activitatilor didactice in sistem on-line

HS142/22.12.2020 - Planul de Achizitii pentru anul 2021

HS141/22.12.2020 - Planul Operational de Investitii pe anul 2021

HS140/22.12.2020 - Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021

HS139bis/22.12.2020 - Aprobarea semnaturii contractului de licenta marca si programe de audiovizual negociat intre UPB si Euronews

HS139/22.12.2020 - Aprobarea contractului de licenta intre EURONEWS si UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI

HS138/17.12.2020 - Indicatorii studiului de fezabilitate al Proiectului "Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Facultatea de Inginerie Medicala, Facultatea de Inginerie Aerospatiala, Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor"

HS137/17.12.2020 - Regulamentul privind acordarea burselor doctorale pentru studentii doctoranzi din cadrul universitatilor membre AUF prin Programul de burse "Petrache Poenaru"

HS136/17.12.2020 - Aprobarea propunerii de infiintare a unui nou program de licenta in cadrul Facultatii de Energetica

HS135/17.12.2020 - Aprobarea noilor planuri de invatamant din cadrul Facultatii de Stiinta si Ingineria Materialelor

HS134/17.12.2020 - Componenta Consiliilor Scolilor Doctorale din UPB

HS133/17.12.2020 - Aprobarea comisiilor pentru ocuparea prin concurs pe perioada nedeterminata a posturilor didactice in semestrul I, an universitar 2020-2021

HS132/12.12.2020 - Rezultatul alegerilor din Departamentul Teoria Mecanismelor si a Robotilor

HS131/12.12.2020 - Rezultatul alegerilor partiale din Departamentul Teoria Mecanismelor si a Robotilor

HS130/12.12.2020 - Componenta Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat pentru mandatul 2020-2024

HS128/12.12.2020 - Componenta Birourilor Executive ale Facultatilor din Universitatea Politehnica din Bucuresti

HS127/12.12.2020 - Raportul Anual cu privire la Asigurarea Calitatii in Universitatea Politehnica din Bucuresti in anul 2019

HS126/12.12.2020 - Demararea procedurilor privind reorganizarea, dezvoltarea si tehnologizarea televiziunii Sigma TV UPB

HS125/26.11.2020 - Aprobarea solicitarii Dnei.Asis.Univ. Valentina Elisabeta Constantin sa efectueze activitati didactice la Universitatea din Bucuresti

HS124/26.11.2020 - Desfasurarea activitatilor didactice in sistem on-line

HS123/09.11.2020 - Aprobarea solicitarii Dnei. Lector Ofelia POPESCU sa efectueze activitati didactice la Universitatea Nationala de Educatie Fizica si Sport

HS122/09.11.2020 - Numirea in functia de director interimar a Dnei. Sk.dr.ing. Dana RIZESCU

HS121/09.11.2020 - Aprobarea Directorilor Scolilor Doctorale din UPB

HS120/09.11.2020 - Aprobarea Comisiilor permanente ale Senatului UPB

HS119/28.10.2020 - Aprobarea solicitarii dlui. Prof.Univ. Radu-Florin PORUMB sa efectueze activitati didactice la Universitatea Tehnica a Moldovei din Chisinau

HS118/28.10.2020 - Aprobarea solicitarii dlui. Conf.Univ. Lucian TOMA sa efectueze activitati didactice la Universitatea Tehnica a Moldovei din Chisinau

HS117/28.10.2020 - Aprobarea solicitarii dlui. Prof.Univ. Razvan RUGHINIS sa efectueze activitati didactice la Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative

HS116/28.10.2020 - Aprobarea solicitarii dlui. Prof. Univ. Adrian CURAJ sa efectueze activitati didactice la Scoala Nationala De Studii Politice si Administrative

HS115/28.10.2020 - Aprobarea pachetului de informatii UPB-Proof of Concept 2020

HS114/28.10.2020 - Aprobarea modificarilor din Regulamentul de acordare a burselor si a altor forme de sprijin material pentru studentii de la studiile universitare de licenta si masterat din UPB pentru anul universitar 2020-2021

HS113/28.10.2020 - Validarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioada determinata, sem. I, an univ. 2020 - 2021

HS112/28.10.2020 - Desfasurarea activitatilor didactice in sistem on-line

HS111/19.10.2020 - Aprobarea solicitarii dlui. Conf.Univ. Ciprian TUDOR sa efectueze activitati didactice la Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica "I.L. Caragiale"

HS110/19.10.2020 - Aprobarea solicitarii dlui. Conf.Univ. Ciprian TUDOR sa efectueze activitati didactice la Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative

HS109/19.10.2020 - Aprobarea solicitarii dlui. Conf.Univ. Cornel POPESCU sa efectueze activitati didactice la Universitatea Vasile Alecsandri din Bacau

HS108/19.10.2020 - Aprobarea solicitarii dnei. Lector Mariana DOGARU sa efectueze activitati didactice la Universitatea Bucuresti

HS107/19.10.2020 - Hotarare referitoare la prevederile Legii Educatiei Nationale nr. 1/2011

HS106/19.10.2020 - Hotarare referitoare la prevederile Legii Educatiei Nationale nr.1/2011

HS105/19.10.2020 - Aprobarea metodologiei privind mobilitatea academica temporara a studentilor

HS104/07.10.2020 - Aprobarea comisiilor pentru ocuparea prin concurs pe perioada determinata a posturilor didactice si de cercetare vacante, sem. I, an univ. 2020-2021

HS103/30.09.2020 - Aprobarea Statelor de functii in Universitatea Politehnica din Bucuresti

HS102/30.09.2020 - Aprobarea Regulamentului privind abilitarea si acordarea calitatii de Conducator de doctorat in IOSUD-UPB in Universitatea Politehnica din Bucuresti

HS101/30.09.2020 - Constituirea componentei Comisiei de Etica si Integritate Academica din cadrul Universitatii Politehnica din Bucuresti

HS77/08.10.2020 - Legea educatiei nationale nr 1

HS55/23.07.2020 - Solicitarea dnei. Prof.dr.ing. Lacramioara Diana ROBESCU de a inlocui un membru al Comisiei de Etica si Integritate Academica, reprezentant al Facultatii de Energetica

HS54/23.07.2020 - Prelungirea activitatii doctorandului Mohammed Hayder Ismail AL_LUAIBI la S.D. a Facultatii de Stiinta si Ingineria Materialelor

HS53/23.07.2020 - Solicitarea dlui. Prof.dr.ing. Sorin ZAHARIA de a afilia Universitatea Politehnica din Bucuresti ca membru fondator al Retelei Europene pentru Formare si Educatie in Aviatie

HS52/23.07.2020 - Inscrierea dlui. Radu IONICIOIU la S.D. a Facultatii de Stiinte Aplicate din cadrul Facultatii de Stiinte Aplicate

HS51/23.07.2020 - Aprobarea infiintarii unui program de sudii universitare de licenta in limba engleza in Universitatea Politehnica din Bucuresti

HS50/23.07.2020 - Organizarea unui program de studii postuniversitare de educatie permanenta si perfectionare profesionala in Universitatea Politehnica din Bucuresti

HS49/23.07.2020 - Organizarea unui program de studii postuniversitare de educatie permanenta si perfectionare profesionala in Universitatea Politehnica din Bucuresti

HS48/23.07.2020 - Organizarea unui program de studii universitare de masterat in limba engleza in Universitatea Politehnica din Bucuresti

HS47/23.07.2020 - Aprobarea instructiunilor de evidenta a cadrelor didactice si a activitatilor procesului de invatamant in anul universitar 2020-2021

HS46/23.07.2020 - Aprobarea Metodologiei referitoare la acordarea gradatiei de merit in Universitatea Politehnica din Bucuresti in anul 2020-2021

HS45/23.07.2020 - Aprobarea Metodologiei de mentinere a calitatii de titular a cadrelor didactice dupa implinirea varstei de 65 de ani in anul universitar 2020-2021

HS44/23.07.2020 - Aprobarea Regulamentului de acordare a burselor si a altor forme de sprijin material pentru studentii de la studiile universitare de licenta si masterat din UPB pentru anul universitar 2020-2021

HS43/23.07.2020 - Aprobarea sistemului de taxe in Universitatea Politehnica din Bucuresti pentru anul universitar 2020-2021

HS42/23.07.2020 - Aprobarea comisiilor pentru sustinerea tezelor de abilitare in Universitatea Politehnica din Bucuresti

HS41/23.07.2020 - Aprobarea comisiilor pentru sustinerea publica a tezelor de doctorat in Universitatea Politehnica din Bucuresti

HS40/23.07.2020 - Aprobarea comisiilor pentru ocuparea prin concurs, pe perioada nedeterminata a posturilor didactice si de cercetare vacante, Sem II, an univ. 2019-2020, publicate in MO partea a III-a, nr. 306/15.04.2020

HS39/29.06.2020 - Aprobarea comisiilor pentru sustinerea tezelor de doctorat in Universitatea Politehnica din Bucuresti

HS38/29.06.2020 - Aprobarea comisiilor pentru sustinerea tezelor de abilitare in Universitatea Politehnica din Bucuresti

HS37/29.06.2020 - Aprobarea comisiilor pentru sustinerea tezelor abilitare in Universitatea Politehnica din Bucuresti

HS36/18.06.2020 - Validarea rezultatului alegerilor privind componenta Biroului Executiv al Senatului Universitatii Politehnica din Bucuresti

HS35/16.06.2020 - Componenta nominala a Comisiei de numarare a voturilor la alegerile Biroului Executiv al Senatului Universitatii Politehnica din Bucuresti

HS33/12.06.2020 - Recunoastere a perioadelor de studii efectuate in strainatate

HS32/12.06.2020 - Desfasurarea online a inspectiilor pentru acordarea gradului dicactic I, seria 2018-2020, in conditiile starii de urgenta/alerta

HS31/12.06.2020 - Desfasurarea alegerii Biroului Executiv al Senatului pentru mandatul 2020-2024, in baza Regulamentului de Alegeri, aprobat prin HS.nr.453/05.07.2019, in conditiile existentei starii de alerta si a restrictiilor privind adunarile publice impuse de catre autoritatile de resort

HS30/27.05.2020 - Aprobarea comisiilor pentru sustinerea publica a tezelor de doctorat in Universitatea Politehnica din Bucuresti

HS29/27.05.2020 - Acordarea burselor pentru studentii internationali din state Non-UE admisi la studiile universitare de licenta si masterat prin programul "UPB Excellence Scholarship"

HS28/27.05.2020 - Metodologia de primire la studii si scolarizare a cetatenilor straini din state Non-UE, care nu fac parte din Spatiul Economic European si din Confederatia Elvetiana

HS27/27.05.2020 - Organizarea si desfasurarea concursului de admitere in ciclul de studii universitare de licenta

HS26/12/05.2020 - Mentinerea calitatii de titular

HS25/12.05.2020 - Prelungirea activitatilor doctoranzilor

HS24/12.05.2020 - Aprobarea transferului dnei. Ecaterina MATEI din S.D. Ingineria Sistemelor Biotehnice, la S.D. Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor

HS23/12.05.2020 - Aprobarea comisiilor pentru sustinerea publica a tezelor de abilitare in Universitatea Politehnica din Bucuresti

HS22/12.05.2020 - Aprobarea dlui. Costin RAICU sa activeze in calitate de Coducator de Doctorat in cadrul S.D. Automatica si Calculatoare

HS21/12.05.2020 - Aprobarea dnei. Diana Mariana COCARTA sa activeze in calitate de Conducator de Doctorat in cadrul S.D. a Facultatii de Energetica

HS20/12.05.2020 - Aprobarea dlui. Catalin Mihai TICOS sa activeze in calitate de Conducator de Doctorat in cadrul S.D. Ingineria si Aplicatiile laserilor si Acceleratorilor

HS19/12.05.2020 - Constituirea componentei Consiliului de Administratie al Universitatii Politehnica din Bucuresti, pentru perioada 2020-2024

HS18/12.05.2020 - Constituirea componentei Biroului Executiv al Consiliului de Administratie al Universitatii Politehnica din Bucuresti, pentru perioada 2020-2024

HS17/12.05.2020 - Mentinerea in functie a Directorului General Administrativ propus de catre Rectorul UPB pe perioada 2020-2024

HS16/12.05.2020 - Organizarea si desfasurarea examenelor de finalizare a studiilor

HS15/12.05.2020 - Organizarea si desfasurarea sustinerii tezelor de abilitare in sistem online

HS14/12.05.2020 - Organizarea si desfasurarea sustinerii tezelor de doctorat in sistem online

HS13/12.05.2020 - Organizarea si desfasurarea concursului de admitere la doctorat in sistem online

HS12/12.05.2020 - Organizarea si desfasurarea concursului de admitere in invatamantul universitar de masterat

HS11/12.05.2020 - Desfasurarea programelor postuniversitare in sistem online

HS5/12.05.2020 - Derularea Sesiunilor de Comunicari Stiintifice in sistem online

HS4/12.05.2020 - Reglementarea activitatilor personalului didactic auxiliar si nedidactic

HS3/12.05.2020 - Aprobarea unei proceduri de lucru privind activitatile didactice desfasurate in sistem online

HS2/11.03.2020 - Adoptarea unor masuri de prevenire si de monitorizare a riscurilor privind Covid-10 in UPB


2020


2019


2016


2015


2014