Proiectul SIMPLU se adresează unui grup țintă format din 60 de studenți aflați cu precădere în situație de risc ridicat de abandon, înmatriculați în anul întâi de studii universitare de licență la Facultatea de Inginerie Industrială si Robotica, în anul universitar 2021-2022.

Obiectivul general al proiectului constă în asigurarea condițiilor favorabile de participare a studenților la învățământul tehnic de calitate în cadrul FIIR, în vederea creșterii dorinței și a motivației pentru învățare, reducerii ratei de abandon, creșterii performanțelor curriculare și extracurriculare, respectiv creșterii procentului de promovabilitate la încheierea primului an de studii.


Pentru a face parte din grupul țintă al proiectului, click aici pentru a descărca formularul de înregistrare.

Acesta se va descarca, completa, semna si transmite prin e-mail la adresa:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.